Градња на конаку се наставља и поред неповољног времена

Градња на конаку се наставља и поред неповољног времена