У недељу 26. маја 2019. године уз „АЛО“ новине биће бесплатно подељена књижица о сведочанствима исцељних у протеклих годину дана.