-историја манастира
-житија Св. Зосима и Јакова
сведочења о чудесним исцељењима која су догодила од 15. маја до 5. августа 2018.