Житије Св. Јакова Туманског

Своје прилоге можете донети директно у манастир или преко рачуна и пост нета

Манастир Тумане
Комерцијална банка
205-63156-61

Пост нет:
О. Петар Богдановић
0601451088