ТРОПАР И КОНДАК ПРЕПОДОБНИМ ТУМАНСКИМ ОЦИМА

ТРОПАР И КОНДАК ПРЕПОДОБНИМ ТУМАНСКИМ ОЦИМА

ТРОПАР И КОНДАК ПРЕПОДОБНИМ ТУМАНСКИМ ОЦИМА
: :