Предавање о Светом Јакову (Арсовићу), Краљево 01. октобар 2021.