ПОМОЋ МАНАСТИРА ТУМАНА "ЗАЈЕДНИЦА ЗЕМЉА ЖИВИХ" БРАЈКОВАЦ- ЛАЗАРЕВАЦ

ПОМОЋ МАНАСТИРА ТУМАНА "ЗАЈЕДНИЦА ЗЕМЉА ЖИВИХ" БРАЈКОВАЦ- ЛАЗАРЕВАЦ
Шећер у коцке 60 кг
Брашно 90 кг
Уље 90 лит
Со 30 кг
Кафа 7 кг
Кекс 10 кг
Ратлук 7 кг
И 100.000 динара